Jak rozvíjet bloky dětských inteligenčních hraček a matematické dovednosti

- Dec 05, 2017-

Hrací bloky a matematické dovednosti

Blokové hry byly spojeny s matematickými dovednostmi. V jedné studii byla komplexnost dětské LEGO hry ve věku 4 let s dlouhodobou prediktivní silou: Složitější hra v předškolním věku byla korelována s vyšším dosažením matematiky na střední škole, dokonce po kontrole dětského IQ (Wolfgang et al 2001, 2003).

Jiný výzkum odhalil vazby mezi schopností preschooler obnovit specifické struktury a jeho současné matematické dovednosti (Verdine et al 2013). Vyšetřovatelé vykazují podobné výsledky u tweens a dospívajících (Oostermejier a kol. 2014; Richardson a kol., 2014). Studie v Nizozemsku zjistila, že studenti 6. ročníku, kteří strávili více volného času ve stavebnictví, se lépe vypořádali s testem matematických slovních problémů (Oostermejier et al. 2014).